งานราชการ

ข่าวดีๆ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่งวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข่าวดีๆ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่งวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครฯ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ทักษะ/สมรรถนะ : – […]