งานราชการ

ข่าวดีๆๆกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563

ข่าวดีๆๆกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   {สนใจดูแนวข้อสอบคลิ๊กเลย!!!}   […]