งานราชการ

ข่าวด่วนๆกรมปศุสัตว์รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 3 ตำแหน่ง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวด่วนๆกรมปศุสัตว์รับสมัครพนักงานราชการ  ตำแหน่งนิติกร 3 ตำแหน่ง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562


กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. มีหน้าที่ดำเนินการด้านวินัย การตรวจและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย การสืบสวน การสอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสำนวนสอบสวน
3. จัดทำหนังสือเอกสารเผยแพร่งานด้านวินัยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับวินัย
4. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 1.3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 1.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.6 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการปศุสัตว์
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (อัตนัย)
– ทักษะ
การใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น และการใช้อินเทอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ปรนัย)– สมรรถนะ
๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ ๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร : ประกาศกรมปศุสัตว์
เว็บไซต์ : http://person.dld.go.th/2557

 

สนใจดูแนวข้อสอบนิติกร((คลิ๊กเลย))

 

แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
  ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*