แนวข้อสอบแม่นๆ

wow!!! แนวข้อสอบตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ(ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

wow!!! แนวข้อสอบตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ(ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การสอบสัมภาษณ์ กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กฎระเบียบควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการต่อท่อลงดิน ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน,เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า,เทคโนโลยีไฟฟ้าพลังน้ำ ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน_พ.ศ_2550 วิศวกรไฟฟ้า,ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่สายไฟฟ้าและการเดินสาย มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า,สถานการณ์พลังงาน ความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ […]