แนวข้อสอบแม่นๆ

เยี่ยมยอด!! แนวข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม สำนักตำรวจแห่งชาติ

เยี่ยมยอด!! แนวข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม สำนักตำรวจแห่งชาติ -การคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขคณิตศาสตร์ -พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 -ความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก -เทคโนโลยีสารสนเทศ -คอมพิวเตอร์เบื้องต้น -พ.ร.บ. ตำรวจ 2547 ช -พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับ  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง -ความรู้ด้านภาษาไทย -จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต -ตรรกศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ -วิชา เศรษฐกิจพอเพียง -วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ -สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ กฎ กตร. ประมวลจิยธรรมจรรยาบรรณ ตำรวจ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยมีที่นี่ ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย […]