แนวข้อสอบแม่นๆ

((update))แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสิ่งแวดล้อม)กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

((update)) แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสิ่งแวดล้อม)กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แนวข้สอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองปัจจุบัน แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ.2547 แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new มีทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสิ่งแวดล้อม) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ