แนวข้อสอบแม่นๆ

((update))แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

((update))แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรมศุลกากร – แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – เกี่ยวกับกรมศุลกากร -แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร – แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร – สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543 – สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469 – แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ – ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย) – ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 ล่าสุด – การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA – การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) – การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ – ข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน – ข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) – […]