แนวข้อสอบแม่นๆ

*NEW*แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม((update))

 *NEW*แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม((update)) การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเขียนหนังสือราชการ การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การบริการ ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก_ ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ word,excel,powerpoint แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_ชุดที่_1_58new แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ_ชุดที่1_จำนวน_70_ข้อ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2559 สังคม เศรษฐกิจ […]