งานราชการ

ข่าวด่วนๆสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 20 ตำแหน่ง

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) […]