งานราชการ

ข่าวดีๆกรมการศาสนา รับสมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวดีๆกรมการศาสนา รับสมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กรมการศาสนา 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.เขียนข่าว และส่งข่าวให้สื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ […]