งานราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2558) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2558) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา 3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา […]