ลงทะเบียนคนสอบได้

(((สอบติดอีกแล้วค่ะ))) ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ คนเก่ง คราวนี้ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการกรมสรรพากร,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานกรรมสรรพากรและตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะเก่งมากๆ ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆ กำลังใจให้เราและข่าวดีๆ ค่ะ รู้สึกภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ ทุกๆ คน มากเลยคะ ขอให้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆ ด้านค่ะ ทีมของเราสัญญาจะมุ่งมั่นและพัฒนาแนวข้อสอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

(((สอบติดอีกแล้วค่ะ))) ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ คนเก่ง คราวนี้ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการกรมสรรพากร,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานกรรมสรรพากรและตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะเก่งมากๆ ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆ กำลังใจให้เราและข่าวดีๆ ค่ะ รู้สึกภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ ทุกๆ คน มากเลยคะ ขอให้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆ ด้านค่ะ ทีมของเราสัญญาจะมุ่งมั่นและพัฒนาแนวข้อสอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ รวมพลคนเก่ง                                                                                                      รวมพลคนเก่ง                                […]