ลงทะเบียนคนสอบได้

(((สอบติดอีกแล้วค่ะ)))ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ คนเก่ง คราวนี้ตำแหน่งพนักงานสรรพสามิตจังหวัด, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการข้าว และตำแหน่งนักวิชาการพลังงานกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ รู้สึกภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ ทุกๆ คน มากเลยคะ ขอให้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆ ด้านค่ะ เราสัญญาจะมุ่งมั่นและพัฒนาแนวข้อสอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

(((สอบติดอีกแล้วค่ะ)))ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ คนเก่ง คราวนี้ตำแหน่งพนักงานสรรพสามิตจังหวัด, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการข้าว และตำแหน่งนักวิชาการพลังงานกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ รู้สึกภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ ทุกๆ คน มากเลยคะ ขอให้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆ ด้านค่ะ เราสัญญาจะมุ่งมั่นและพัฒนาแนวข้อสอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ รวมพลคนเก่ง                                                                                                      รวมพลคนเก่ง                                             […]