แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบบุคลากร4การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)2561

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบบุคลากร4การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงupdate จรรยาบรรณพนักงานการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)__กฟน แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบ attitude test แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ รูปภาพและมิติสัมพันธ์ สรุป-สาระสำคัญพรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ถาม-ตอบ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 สรุปรวมทุกกฎหมายแรงงาน แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุ้มครองแรงงาน แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ แรงงานสัมพันธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการภาครัฐ ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnew สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic […]