แนวข้อสอบแม่นๆ

(((HOT)))แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชีระดับ2บริษัทขนส่งจำกัด2561

(((HOT)))แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชีระดับ2บริษัทขนส่งจำกัด2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading comprehension -vocabulary-structure -gramma แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update2561) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ สรุปความรู้การเงินการบัญชี สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ฉบับปรับปรุง) แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ บัญชีเบื้องต้น แนวข้อสอบหลักการบัญชี […]