แนวข้อสอบแม่นๆ

((แนวข้อสอบแม่นๆ))พนักงานการเงินและบัญชีการเคหะแห่งชาติ

((แนวข้อสอบแม่นๆ))พนักงานการเงินและบัญชีการเคหะแห่งชาติ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ งบการเงิน แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด) แนวข้อสอบการเงินการธนาคารnew แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุด 1_80 ข้อเฉลยละเอียด_ แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุด 2 แนวข้อสอบการบัญชี แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นnew แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี update แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 87ข้อ แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชีnew แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 2559 แนวข้อสอบหลักการบัญชี ภาษาอังกฤษวิชาชีพบัญชี สรุป […]