งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559)

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559)             กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559) ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา 4.ตำแหน่งนักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 7 […]