แนวข้อสอบแม่นๆ

์new update แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

new update แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

 • ข้อสอบการเติมคำและอุปมา_-_อุปไมยnew
 • ข้อสอบเก่า_ก.พ._(จากสนามสอบจริง)new
 • ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ new
 • ข้อสอบวัดความคิดรวบยอด
 • แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ
 • แนวข้อสอบ_การเรียงข้อความnew
 • แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผลอุปมาอุปไมย
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปnew
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)
 • แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
 • แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
 • แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา
 • แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1,2,3

ก.พ. ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

 

ก.พ. ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

ก.พ. ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

Tags: , , , , , , ,

6 Comments

 1. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถาม ปรึกษาก่อนเลย

 2. จริใจ ให้จริง

 3. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว เชิญสอบถามและปรึกษาก่อนเลย

 4. แนวข้อสอบดีจริง สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อเลยค่ะ

 5. แนวข้อสอบที่มีคนสอบติดจริงค่ะ

 6. คุณภาพ ความจริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามและปรึกษาก่อนเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*