แนวข้อสอบแม่นๆ

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

 • การสอบสัมภาษณ์
 • เเนวข้อสอบนักตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ
 • การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
 • เกร็ดควรรู้การเงิน และบัญชี
 • เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด
 • ข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด
 • ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่)
 • ข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
 • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS
 • ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_
 • ข้อสอบ_ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์(ใหม่)
 • แนวข้อสอบการคำนวณงบดุลบัญชี
 • แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นnew
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ_อปท._2545 new
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ_อปท._2541new
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชีnew
 • สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง,การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
 • สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี_พศ_2547
 • หลักการบัญชีขั้นต้น

นักวิชาการเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

 

นักวิชาการเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

นักวิชาการเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

Tags: , , , , , ,

6 Comments

 1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิหาสกิจ ทุกหน่วยงาน
  เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

 2. เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

 3. สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ

 4. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  ขอดูตัวอย่าง ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ

 5. เราคัดคุณภาพเพื่อคุณ
  สนใจติดต่อสอบถามและขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อได้เลยค่ะ

 6. โปรงใส ครบ ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*