แนวข้อสอบแม่นๆ

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

 • การสอบสัมภาษณ์
 • การเขียนโครงการ
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ
 • การบริหารแผนงาน โครงการ
 • การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
 • การวางแผนโครงการ SDLC
 • การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอโยบายการบริหาร
 • เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew
 • ข้อสอบการวางแผนงาน_โครงการและการติดตามประเมินผล new
 • ข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new
 • ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่)
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติทั่วไป
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new!!
 • แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผนnew
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_ชุดที่_1_58new
 • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ_อปท._2541new

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

Tags: , , , , , ,

8 Comments

 1. คุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราเสมอ

 2. สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ

 3. สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบได้เลยค่ะ
  เราเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

 4. อันแน่นด้วยคุณภาพ ขอดูตัวอย่างและดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจค่ะ

 5. อันแน่นด้วยคุณภาพ ขอดูตัวอย่าง รายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ

 6. โปรงใส ครบ ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

 7. เรามีแต่ความจริงใจมอบให้

 8. มีความจริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามและปรึกษาก่อนเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*