แนวข้อสอบแม่นๆ

GOOD!!!แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชากรสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

GOOD!!!แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชากรสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

 • การสอบสัมภาษณ์
 • เกี่ยวกับกรมอนามัย
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552
 • การเขียนโครงการ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • เกี่ยวกับอนามัยสิ่่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • การวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล
 • ความรู้เฉพาะทาง_สาธารณะสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติทั่วไป
 • สถิติเบื้องต้น
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
 • ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
 • ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ความปลอดภัย และกฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
 • เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
 • รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ_พศ2552
 • สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข_พศ_2535
 • หลักการระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค
 • แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย2557(ส่งเสริมป้องกันปัญสุขภาพตามกลุ่มวัย)

นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDFส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา

ตำแหน่งนักวิชากรสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

 

บัญชีธนาคาร3

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*