แนวข้อสอบแม่นๆ

GOOD!!!แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

GOOD!!!แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

 • การสอบสัมภาษณ์
 • เกี่ยวกับกรมอนามัย
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552
 • การเขียนโครงการ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • เกี่ยวกับอนามัยสิ่่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • การวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล
 • ความรู้เฉพาะทาง_สาธารณะสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติทั่วไป
 • สถิติเบื้องต้น
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
 • ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
 • ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ความปลอดภัย และกฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
 • เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
 • รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ_พศ2552
 • สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข_พศ_2535
 • หลักการระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค
 • แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย2557(ส่งเสริมป้องกันปัญสุขภาพตามกลุ่มวัย)

นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDFส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

บัญชีธนาคาร3

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*