แนวข้อสอบแม่นๆ

((update))แนวข้อสอบ พนักงานเขียนแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

((update))แนวข้อสอบ พนักงานเขียนแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 • แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ประวัติความเป็นมาและตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547
 • การควบคุมการก่อสร้าง
 • แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม
 • งานวิศวกรรมโครงสร้าง__คอนกรีต
 • จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปตยกรรมควบควบคุม
 • ถาม-ตอบโครงสร้างและคอนกรีต
 • แนวข้อสอบ__พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร__พศ_๒๕๒๒
 • แนวข้อสอบการวิเคราะห์ โครงสร้าง
 • แนวข้อสอบการออกแบบ
 • แนวข้อสอบการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แนวข้อสอบการออกแบบระบบ ระบายภายในอาคารความร้อน
 • แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
 • แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
 • แนวข้อสอบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
 • แนวข้อสอบงานเขียนแบบ ชุดที่ 1
 • แนวข้อสอบงานเขียนแบบ ชุดที่ 2
 • แนวข้อสอบช่างสำรวจ
 • แนวข้อสอบด้านการสำรวจ
 • แนวข้อสอบริหารงานก่อสร้าง
 • พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

พนักงานเขียนแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานเขียนแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานเขียนแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Comments

 1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิหาสกิจ ทุกหน่วยงาน
  เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

 2. สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ

 3. สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบได้เลยค่ะ
  เราเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

 4. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  ขอดูตัวอย่าง ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ

 5. เราคัดคุณภาพเพื่อคุณ
  สนใจติดต่อสอบถามและขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อได้เลยค่ะ

 6. สอบถาม ปรึกษาก่อน สั่งซื้อได้เลยค่ะ

 7. โปรงใส ครบ ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

 8. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถาม ปรึกษาก่อนเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*