แนวข้อสอบแม่นๆ

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)สถาบันการอาชีวศึกษา

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)สถาบันการอาชีวศึกษา

 • แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP 3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word,excel,powerpoint
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 • สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
 • balance_scorecard
 • การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other
 • การวิเคราะห์องค์กร SWOT (SWOT Analysis)
 • การสืบเสาะหาข้อมูล (information seeking)
 • แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)
 • แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ
 • แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 2559
 • แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew
 • แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
 • ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552
 • สรุป นโยบายของคุณะรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2.

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

สอบติดจริง 25 สอบติดจริง 26 สอบติดจริง 27 สอบติดจริง 28 สอบติดจริง 29 (นายช่างโยธา กรมชลประทา) สอบติดจริง 30(นายช่างโยธา กรมชลประทา) สอบติดจริง 31 สอบติดจริง 32 สอบติดจริง 33 สอบติดจริง 34

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Comments

 1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิหาสกิจ ทุกหน่วยงาน
  เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

 2. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบที่มีคนสอบติดจริง แม่นจริง จริงใจ ให้จริง ให้ครบ ปรึกษาได้

 3. เป็นแนวข้อสอบที่ตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกจริง ให้ครบ ให้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*