แนวข้อสอบแม่นๆ

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)สถาบันการอาชีวศึกษา

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)สถาบันการอาชีวศึกษา

 • แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP 3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

  • กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
  • แนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พ.ศ.2547
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539update!!
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  • ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  • แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 2559
 • ข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด
 • ข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2
 • ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word,excel,powerpoint
 • แนวข้อสอบการคำนวณงบดุลบัญชี
 • แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นnew
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 • สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
 • สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539
 • สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • หลักการบัญชีขั้นต้น

 พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

สอบติดจริง 33 สอบติดจริง 34 สอบติดจริง 35 สอบติดจริง 36 สอบติดจริง 37 สอบติดจริง 38 สอบติดจริง 39 สอบติดจริง 40 สอบติดจริง 41 สอบติดจริง 42

Tags: , , , , , , , , , , ,

2 Comments

 1. เป็นแนวข้อสอบที่ตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกจริง ให้ครบ ให้จริง

 2. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*