แนวข้อสอบแม่นๆ

HOT!!!แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ปริญญาโท) กรมการแพทย์

HOT!!!แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ปริญญาโท) กรมการแพทย์

-การสอบสัมภาษณ์

– การเขียนโครงการ

-การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์

-นักวิชาการสาธารณสุข

-วิเคราะห์นโยบายและแผน

-การวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล

-เฉพาะทาง_สาธารณะสุข

-ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ

-ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยา

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ

-การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

-ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ

-แนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา

-หลักการระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค

-เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

-รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ_พศ2552

-สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข_พศ_2535

นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDFส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ปริญญาโท) กรมการแพทย์

บัญชีธนาคาร3

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*