แนวข้อสอบแม่นๆ

HOT!!!แนวข้อสอบตำแหน่งบัญชี กองทัพเรือ

HOT!!!แนวข้อสอบตำแหน่งบัญชี กองทัพเรือ

-การสอบสัมภาษณ์

– ตรวจสอบการเงินเเละบัญชี,การเงินและบัญชี

– การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน,บัญชีภาครัฐ

– ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS

-การคำนวณงบดุลบัญชี,การบัญชีเบื้องต้น,หลักการบัญชีขั้นต้น

-เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง,หลักการบัญชี

-สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1,2

-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

-ความรู้การต่างประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

-ความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_ชุดที่_1_58

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

-พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546

– ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1 จำนวน

-สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502

 

นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDFส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา

ตำแหน่งบัญชี กองทัพเรือ

บัญชีธนาคาร3

 

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*