แนวข้อสอบแม่นๆ

HOT!!!แนวข้อสอบตำแหน่งวิศวกรรมโยธา กองทัพเรือ

HOT!!!แนวข้อสอบตำแหน่งวิศวกรรมโยธา กองทัพเรือ

-การสอบสัมภาษณ์

-กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง,การควบคุมการก่อสร้าง

– วิศวกรโยธา,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่

-งานวิศวกรรมโครงสร้าง__คอนกรีต,การวิเคราะห์โครงสร้าง

-โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก,ด้านการสำรวจ

-ปฐพีกลศาสตร์,พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา

– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1,2

-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

– ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา

-ความรู้การต่างประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

-ความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_ชุดที่_1_58

-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร__พศ_๒๕๒๒

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

-พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546

นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDFส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา

ตำแหน่งวิศวกรรมโยธา กองทัพเรือ

บัญชีธนาคาร3

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*