แนวข้อสอบแม่นๆ

LOAD…NOW!!! แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

LOAD…NOW!!! แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ประวัติกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ข้อสอบ กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547new
 • ข้อสอบการพัฒนาระบบงาน_Web Application
 • ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่)
 • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบupdate!!
 • ถาม – ตอบ ระบบปฏิบัติการ
 • แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • แนวข้อสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 • แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล(อัตนัย)
 • แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล_(ER)DiagramและSOA
 • แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
 • แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
 • แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์(อัตนัย)
 • ข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
 • แบบทดสอบคอมพิวเตอร์
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
 • ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

Tags: , , , , , ,

One Comment

 1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิหาสกิจ ทุกหน่วยงาน
  เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*