แนวข้อสอบแม่นๆ

((update))แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

((update))แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรมศุลกากร

– แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– เกี่ยวกับกรมศุลกากร

-แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร

– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

– สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

– สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

– แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

– ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 ล่าสุด

– การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)

– การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

– ข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน

– ข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)

– แนวข้อสอบ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new

– แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew

– แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

– แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new

– แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

– แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร

– แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน

– แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Comments

 1. ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยตัดสินใจซื้อค่ะ

 2. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว เชิญสอบถามและปรึกษาก่อนเลย

 3. ส่งรวดเร็วทันใจ
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออกพร้อมกับแนวข้อสอบที่ตั้งใจคัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

 4. แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com

  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

 5. อยากสอบติดอย่ากลัวการอ่านและการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*