แนวข้อสอบแม่นๆ

NEW!! แนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

NEW!! แนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 • การสอบสัมภาษณ์
 • การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
 • การบริหารจัดกรภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
 • วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • การบริหารงานบุคลากร
 • การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • เกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
 • ความรู้การต่างประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

นี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

บัญชีธนาคาร3

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*