งานราชการ

เปิดสอบแล้ว ท้องถิ่น อบต 2562 !!! จำนวน 8,579 อัตรา ด่วน!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2562

เปิดสอบแล้ว ท้องถิ่น อบต 2562 !!! จำนวน 8,579 อัตรา ด่วน!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2562 ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา แบ่งเป็น 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,213 อัตรา 3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 20 ตำแหน่ง 1,784 อัตรา   การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – […]