งานราชการ

ด่วนมากๆกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561

ด่วนมากๆกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3-4/2561 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ส่วนกลาง 1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ส่วนภูมิภาค 1. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 10 อัตรา 2. พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา 3. นักพัฒนาสังคม จำนวน 5 อัตรา 4. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 2 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 7 […]