แนวข้อสอบแม่นๆ

++NEW!! แนวข้อสอบพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 58 สำนักงานศาลปกครอง

++NEW!! แนวข้อสอบพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 58สำนักงานศาลปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 กฎหมายมหาชน แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539 พรบวิธีการทางปกครอง พระราชบัญญัติจัดตั้งปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539 สรุป พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539   แนวข้อสอบพร้อมเฉลย มีที่นี่ ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ […]