งานราชการ

กทม.ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 398 อัตรา (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 398 อัตรา (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559) กทม.ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 398 อัตรา (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559) ประ กาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 40 […]