แนวข้อสอบแม่นๆ

ยอดเยี่ยม!!! แนวข้อสอบตำแหน่งนักพนักงานบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย

ยอดเยี่ยม!!! แนวข้อสอบตำแหน่งนักพนักงานบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบการเงินเเละบัญชี,หลักการบัญชี การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน การเงินและบัญชี,การคำนวณงบดุลบัญชี บัญชีภาครัฐ,การบัญชีเบื้องต้น สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   ที่นี่ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย […]