งานราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559) กรมการค้าต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี -เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท แล้ว -เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 2.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) […]