งานราชการ

++ประกาศรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2559 จำนวน 57 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2559 จำนวน 57 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559) ประกาศรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2559 จำนวน 57 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559) ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2559 จำนวนที่รับ รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน คุณสมบัติ – เป็นหญิงโสด – อายุ 16 – […]