แนวข้อสอบแม่นๆ

ืUpdate แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ืUpdate  แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ พรบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานธุรการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์