งานราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 – 14 มกราคม 2559)

ระกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 – 14 มกราคม 2559) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 – 14 มกราคม 2559)   ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช, ปวท, ปวส. ทุกสาขา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]