แนวข้อสอบแม่นๆ

GOOD!! ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย

GOOD!! ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย การสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมอนามัย การพัฒนาระบบงาน_Web Application ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ,ระบบปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,การออกแบบระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม,หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่นี่ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย […]