แนวข้อสอบแม่นๆ

GOOD!! ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมอนามัย

GOOD!! ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมอนามัย การสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมอนามัย การเขียนหนังสือราชการ,การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล, ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ,เรื่องงานพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่นี่ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ […]