แนวข้อสอบแม่นๆ

((Update))แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานกรมศุลกากร

 ((Update))แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานกรมศุลกากร – แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – แถมฟรี แนวข้อสอบเก่าความรู้เฉพาะตำแหน่ง กรมศุลกากร – เกี่ยวกับกรมศุลกากร – กลศาสตร์ของเหลวnew – ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด – แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550newล่าสุด – แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด) – แนวข้อสอบกลศาสตร์new – แนวข้อสอบการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข เครื่องจักรกล – แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากรnew – แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร – แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ_ชุดที่1_จำนวน_70_ข้อ – แนวข้อสอบช่างกล – แนวข้อสอบช่างเทคนิคnew – แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าnew […]