แนวข้อสอบแม่นๆ

+++ยกนิ้ว!! แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

+++ยกนิ้ว!! แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -การเขียนโครงการ -การบริหารแผนงาน_โครงการ -ข้อสอบการวางแผนงาน_โครงการและการติดตามประเมินผล -ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ_พศ_2535 -แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง -แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย -ความรู้เรื่องการประสานงาน -แนวข้อสอบระเบียบงานบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -การเขียนหนังสือราชการ –ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew -สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 -แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา__Aptitude_Test_2 -แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง