แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateล่าสุด)))แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

(((updateล่าสุด)))แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เรื่องน่ารู้กรมศุลกากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร(update) (((แจกฟรี)))แนวข้อสอบเก่า ความรู้เฉพาะตำแหน่งกรมศุลกากร ความผิดทางศุลกากร ถาม-ตอบ เกี่ยวกับงานศุลกากร แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ_ชุดที่1_จำนวน_70_ข้อ ประกาศกรม นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543 คำศัพท์เฉพาะทางด้านศุลกากร แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ reading-gramma-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 reading comprehension จำนวน 100 ข้อ ถาม-ตอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพพิ่มเติม (ฉบับที่20) […]