แนวข้อสอบแม่นๆ

{{{newupdate2562!!!}}}แนวข้อสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

{{{newupdate2562!!!}}}แนวข้อสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส 2562 แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส 2562 ประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 7 ประการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ_ชุดที่1_จำนวน_70_ข้อ(ชุดใหม่_ธกส) ความรู้เกี่ยวกับ สินเชื่อ ธ.ก.ส. แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา(AptitudeTest) แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดใหม่ 100ข้อ) แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดใหม่ 100 ข้อ แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์ แนวข้อสอบภาษาไทยการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ รูปภาพและมิติสัมพันธ์ แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ_ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ comprehension จำนวน […]