แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ2561

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษupdate2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 New แนวข้อสอบ_พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ_พศ_2535(40_ข้อ)ล่าสุด กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหามลพิษภาคอุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์มลพิษน้ำ ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม ความรู้เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม หลักการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน EIAIEE การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง (Environmental impact and risk assessment)new แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ( Microsoft office ) คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบ มลพิษทางนำ […]