งานราชการ

ข่าวดีๆด่วนๆสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563

ข่าวดีๆด่วนๆสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   {สนใจดูแนวข้อสอบคลิ๊กเลย!!!}   […]