แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุด!!)))แนวข้อสอบพนักงานภูมิสารสนเทศกรมที่ดิน2561

(((newupdateสุด!!)))แนวข้อสอบพนักงานภูมิสารสนเทศกรมที่ดิน2561 แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน (update61) แนวข้อสอบ_กรมที่ดิน (update61) แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(update) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน_พศ_2497_และประมวลกฎหมายที่ดิน_กฎกระทรวงnew 100 ข้อ มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก_UTM ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ การรังวัดมุมหลักฐานแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย ค่าพิกัดฉากในการรังวัดและทําแผนที่ของกรมที่ดิน โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบภูมิศาสตร์_GIS คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map window GIS แนวข้อสอบฐานข้อมูลระบบ-GIS ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ ถาม – ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ ถาม -ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่ ถาม_-ตอบ_ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ_และการเขียนแบบnew แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศnew แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดของภูมิประเทศnew 100 ข้อ ชุด […]