งานราชการ

โอกาสดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2561

โอกาสดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา 2. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา 3. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 7. พนักงานบริการ จำนวน […]