งานราชการ

ด่วนๆ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) 1 ตำแหน่ง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ด่วนๆ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) 1 ตำแหน่ง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]