งานราชการ

ด่วนๆ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 59 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563

ด่วนๆ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 59 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา 1. กลุ่มตำแหน่งนายทหารตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 2. กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง) 3. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(1) จำนวน 1 อัตรา (หญิง) 4. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(2) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 5. […]