แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการกรมสรรพากร2561

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการกรมสรรพากร2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีโครงสร้างกรมสรรพากร2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร2561 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการอำนาจหน้าที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบภาษีอากร กรมสรรพากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ประเภทภาษีและโครงสร้างภาษีอากร ความรู้ประมวลรัษฎากร แนวข้อสอบ ถาม-ตอบประมวลกฎหมายรัษฎากร แนวข้อสอบถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร สรุปพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภาษีอากรน่ารู้ – กรมสรรพากร แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 comprehension จำนวน 100 ข้อ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ […]