แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       แนวข้อสอบการบริหารงานสาธารณสุขชุด 1 –       แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข ชุด 2 –       หลักการวิจัยทางสาธารณสุข –       สรุปแนวข้อสอบถาม-ตอบ_ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขupdate –       การระบาดวิทยาและการควบคุมโรค –       สรุปแนวข้อสอบเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค –       แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค –       แนวข้อสอบระบาดวิทยา ชุด 2 (95ข้อ) –       ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ –       สรุปแนวข้อสอบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน –       แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ชุด 1 (100ข้อ) –       แนวข้อสอบสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ชุด 2 (62 ข้อ) –       ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชนnew –       การประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน –       ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ […]