งานราชการ

ประกาศกรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 123 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562

ประกาศกรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 123 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา 2. เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 4. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 6. นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา 7. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา […]