งานราชการ

สมัครด่วนๆ กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา วันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สมัครด่วนๆ กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา วันที่ 18 พฤษภาคม –  5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน– […]