งานราชการ

(((โอกาสดี)))สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (พ.ค.-ก.ค.) จำนวน 44 อัตรา

(((โอกาสดี)))สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (พ.ค.-ก.ค.) จำนวน 44 อัตรา สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ. จำนวนที่เปิดรับสมัคร 44 อัตรา วุฒิที่เปิดรับสมัคร ป.ตรี ช่องทางการเปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพอาชีวศึกษานครปฐม) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ตามประกาศรับสมัคร […]