แนวข้อสอบแม่นๆ

((newupdateสุดๆ))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์(new)

((newupdateสุดๆ))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์(new) แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม‏ แนวข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS ถาม-ตอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน แนวข้อสอบงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (new) การปรับปรุงรายการบัญชี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักการบัญชีขั้นต้น สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) สรุป การบัญชีการเงินnew สรุปบัญชีเบื้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น แนวข้อสอบ งบการเงิน แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update แนวข้อสอบการตรวจสอบและการเงินการบัญชี_ชุด_1_80_ข้อเฉลย update แนวข้อสอบการบัญชี แนวข้อสอบการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น new แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง แนวข้อสอบงบดุลชุด 1 และ 2 แนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ […]