แนวข้อสอบแม่นๆ

((คัดสรรมาอย่างดีแนวข้อสอบ))นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมบัญชีกลาง

((คัดสรรมาอย่างดีแนวข้อสอบ))นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมบัญชีกลาง – แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ – ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง – แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง – การจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ – การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ – การบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA new – การบริหารจัดการภายในองค์กร – การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ – การสร้างและการบริหารหภาพลักษณ์ – เทคนิคการประสานงานnew – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด – แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update) – แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew – แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new – แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new […]