งานราชการ

ประกาศด่วนๆกรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศด่วนๆกรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ กรมการขนส่งทางบก​ กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน […]